Για επιχειρήσεις

Πληρώνετε πολλά χρήματα για αναλώσιμα εκτυπωτών; Μήπως δεν έχετε το σωστό μηχάνημα για τις ανάγκες σας; Ελάτε να δούμε μαζί λύσεις lazer και inkjet εκτυπωτών με οικονομικά αναλώσιμα!

Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης

Τα τοπικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων σε ένα περιορισμένο γεωγραφικό χώρο. Οι λύσεις που προσφέρει η Grekos Networks, περιλαμβάνουν τη μελέτη, σχεδίαση, προμήθεια εξοπλισμού (Hubs, Switches, Bridges, Routers, Terminal servers), την εγκατάσταση και τη συντήρηση οποιασδήποτε μορφής τοπικού δικτύου, όπως δίκτυα Ethernet & Token Ring και δίκτυα υψηλών ταχυτήτων (FDDI, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet και ATM).

Η Grekos Networks, έχει εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό για διασύνδεση τοπικών δικτύων μέσω δικτύων ευρείας περιοχής (WAN). Διαθέτει ιδιαίτερη εξειδίκευση στη διασύνδεση των τοπικών δικτύων με το Διαδίκτυο (Internet) και τις σχετικές τεχνολογίες και εφαρμογές όπως Email Servers, Web Servers, Firewalls, συστήματα διαχείρισης κ.ά.

Η εταιρία μας έχει ειδική τεχνογνωσία σε μια σειρά από τομείς όπου απαιτείται αιχμή τεχνολογίας. Τέτοιοι τομείς είναι:

  • Eγκατάσταση και συνεχή συντήρηση τοπικού δικτύου υπολογιστών (LAN, VPN, δορυφορικά δίκτυα και ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα.)
  • Εργα αρχικής εφαρμογής τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων.
  • Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών λύσεων για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις (Voice - Data).
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση κλειστών εταιρικών επικοινωνιακών κυκλωμάτων για σύνδεση κεντρικού με υποκαταστήματα.
  • Δομημένη καλωδίωση (UTP Cat5e, Cat6, FTP, SFTP, Fiber Optics)
  • IP Τηλεφωνία ( VoIP )
  • Eπόπτευση χώρων και καταγραφή, με τη χρήση κλειστού ή δικτυακού κυκλώματος κάμερας (IP Surveillance).
  • Wireless Hotspots σε μαζικούς χώρους.
Επίσης στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και λειτουργία δορυφορικών συστημάτων/εφαρμογών αναδραστικής επικοινωνίας ευρέως φάσματος. Ενδεικτικές τέτοιες υποδομές μπορεί να είναι η δημιουργία υποδομής σταθερής ασύρματης πρόσβασης LMDS σε απομακρυσμένη περιοχή με επιδότηση των τελικών συνδρομητών, η διασύνδεση με οπτικές ίνες (Dark Fiber) ομάδας δημόσιων κτηρίων, κλπ.